Інформація про ЗНВКІФ “Гермес”

Характеристика корпоративного інвестиційного фонду:

Повне найменування:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС»

 Скорочене найменування: АТ «ГЕРМЕС»

 Ідентифікаційний код юридичної особи: 41917394

Місцезнаходження, номер телефону, факсу: 01001, м. Київ, вулиця Мала Житомирська, будинок 9-Б, тел./факс: (044) 322-93-62

 Дата державної реєстрації Фонду: 06.02.2018 р.

Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування:
Свідоцтво про внесення Фонду до Реєстру № 00595 від 21 лютого 2018 року.

Реєстраційний код за Реєстром: 13300595.