Про КУА

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ»

Скорочене найменування: ТОВ «КУА«ЛЬВІВ КЕПІТАЛ»

 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41311021

 Місцезнаходження, номер телефону, факс: 79017, Львівська обл., місто Львів, вул. Водогінна, буд. 2, офіс 8-М, тел./факс: (032) 224-47-77.

Дата державної реєстрації Компанії: 28.04.2017р.

 Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 684 від 12.09.2017р.

Відомості про посадових осіб Компанії:

Директор – Захаров Тарас Євгенійович
Головний бухгалтер – Ткаченко Марія Михайлівна

Внутрішній аудитор – Кураш Богдан Євгенійович

Ревізор – Кураш Богдан Євгенійович